gabinet stomatologiczny zabrze

u oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala

Dodane: 24-06-2019 07:03
gabinet stomatologiczny zabrze gabinet dentystyczny zabrze

Impalntologia

Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia.

Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala